REGULAMIN

REGULAMIN PRALNI DYWANÓW ARTEDA

Poniższy Regulamin Pralni obowiązuje we wszystkich pralniach i punktach przyjęć oraz przy odbiorze bezpośrednim od klienta firmy

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa warunki wykonania usług prania / czyszczenia dywanów.

II.WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

1.Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że dywan ma oznaczenie producenta, na którym zawarty jest sposób prania. W innym przypadku czyszczenie dywanu odbędzie się na ryzyko Zamawiającego.

2.Pralnia nie bierze odpowiedzialności za odklejenie materiału od warstwy usztywniającej szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia dywanów, ubytek barwnika, połysku, zmianę elastyczności wyrobów.

3.Dywany z wiskozy nowe (sztuczny jedwab) na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa (np. zesztywnienie włosa).

4.Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach będące wynikiem uszkodzeń runa.

5.Przy oddawaniu dywanu do punktu pośredniczącego lub pralni, klient zobowiązany jest poinformować obsługę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach dywanu, takich jak mocz, wymiociny czy pleśń.

6.Klient zobowiązany jest również do poinformowania obsługi punktu o wcześniejszym czyszczeniu dywanu ręcznie ( środkami typu Wanish, Dywan Lux, itp.) oraz o ewentualnych uszkodzeniach.

7.Niemożliwe jest całkowite usunięcie plam ( w szczególności z włókien pochodzenia naturalnego ) z silnych barwników , plam z klejów i substancji lepkich, przebarwień powstałych od naturalnego drewna i bejc, plam z moczu oraz jego zapachu, niektórych plam tłustych i niewiadomego pochodzenia, odbarwień.

8.Pralnia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wad ukrytych w przyjętych przedmiotach.

III REKLAMACJE

1.Pralnia uwzględnia reklamację klienta do 12 godzin od momentu odbioru dywanu.

2.Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie poprawnie wypełnionego druku przyjęcia dywanu.

3.Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

2.Złożenie zamówienia oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.